Midt i sentrum av Lunner, ligger Teknologibanken, også kjent som den gamle sparebanken på Lunner.

I 2019 tok HS Teknologi & Eiendom AS over og pusset opp Teknologibanken til å inneholde kontorer i 1. etasje.

Prosjektet Teknologibanken Hadeland drives av Fred Habberstad og Pål Skjervum, og målet er å skape et fellesskap for teknologimiljøet på Hadeland, både for barn og voksne.