HS Teknologi og Eiendom AS eies 50% av Habberstad Invest AS og 50% av Pål Skjervum. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å tilrettelegge, eie og drifte næringsbygg på Hadeland.

Eiendommer

HS Teknologi og Eiendom AS eier i dag næringslokalene i Teknologibanken Hadeland (ca. 400 kvm).

Daglig leder

Pål Skjervum
Tlf.: 970 63 868
E-post: paal@hste.no

Styre

Fred Habberstad (styreleder)
Pål Skjervum (styremedlem)