Teknologibanken AS eies 50% av Leet Holding AS og 50% av Pål Skjervum. Selskapets formål er å legge til rette for næringsutvikling gjennom å eie og drifte næringslokaler på Hadeland, samt å levere tjenester knyttet til teknologi.

Teknologibanken AS eier i dag næringslokalene i Teknologibanken Hadeland (ca. 400 kvm).

Daglig leder

Pål Skjervum
Tlf.: 970 63 868
E-post: paal@teknologibanken.no